Magnesia'nın Kuruluş Öyküsü PDF Yazdır E-posta

(Kern, IvM No.17 serbest çeviri)

(Bu yazıt 1892 yılında Agora'daki batı Stoa'nın güneybatı köşesinde bulunmuştur. Yazıtın üst kısmı kırılarak kaybolduğundan çeviri yazıtın tüm korunan ilk cümlesinden başlamaktadır. Hangi nedenle geldikleri anlaşılıncaya kadar tanrının buyurduğu kehanet gizli kalmaktadır.)

Tanrının, zamanın geldiğini bildirmesinden sonra Gortyn ile Phaistos arasında bir şehir kurup, mutlu bir şekilde yaşadılar; evlenip, çoluk çocuğa karıştılar. Tanrının isteğini kehanete uyarak soylarından gelenlere aktardılar. Aradan yaklaşık seksen yıl geçtikten sonra, beyaz kargaların gerçekten görünmeleri üzerine, derhal tanrıya teşekkür kurbanları kestiler ve anayutlarına geri dönüşleri konusundaki kehaneti öğrenmek üzere Delphi'ye bir heyet gönderdiler. O sırada Themisto Argos'ta rahibe; Ksenyllos da Delphi'de birinci arkhon idi. Delphi Apollon'u onlara şu kehaneti bildirdi:

"Siz Magnesialılar, siyah bir kuş yerine beyaz kanatlı bir kuş gördüğünüz için uzaktaki Girit'ten geldiniz. Ölümlülere bir mucize olarak görünen bu olay karşısında tekrar ana yurdunuza dönüp dönmemekte kararsızsınız. Fakat yelkenlerinizi ana yurt toprağından başka bir yöne doğru açmanız gerekmektedir. Babam, ben ve kız kardeşim, Magnesialılara Peneios ve Pelion dağının hakim olduğu topraktan daha kötü olmayan bir toprak parçasının tahsis edilmesini uygun buluyoruz."

Magnesialılar bu kehanet üzerine yurtlarına dönüşleri konusunda endişe duymaya başladılar. Kehaneti yerine getirme gayreti içinde, insanları nereye ve nasıl göndereceklerini sorduklarında tanrı şu yanıtı verdi:

"Ey asil Magnesialılar, sizler nereye yelken açmanız gerektiğini soruyorsunuz. Tapınağın kapısının yanında duran adam size yolu gösterecektir. Bu yol sizi sarp Mykale dağının arkasındaki Pamphylialıların ülkesine götürecektir. Orada çok kıvrımlı nehrin kenarında, çok geniş arazisi olan Mandrolytos'un zengin yurdu var. Olympialı orada hilekârlığa hükmedenlere değil; zaferi ve büyük refahı hak edenlere garanti eder."

Bu adamın kim ve nereden olduğunu sorduklarında ise tanrı:

"Bu kutsal alanda Glaukos'un soyundan gelen cesur bir adam var. Tapınaktan çıktığınızda bu kişi sizin karşınıza çıkacak, çünkü kader bunu böyle istedi. Bu şahıs sizi ana karadaki bol buğdaylı araziye götürecek."

Bu kehanet doğrultusunda Leukippos ile karşılaşıp, akrabalıklarını tazelediklerinde ve ona kehanet metnini gösterdiklerinde Leukippos buna uymayı sevinerek kabul etti ve tanrıdan kendisi için de aynı konuda kehanet isteminde bulundu. Tanrı ona şunları söyledi:

"Leukippos, Magnesialıların silah taşıyan akraba halkına rehberlik ederek onları, Thorax dağına, Amanthios nehrine ve Endymion karşısındaki sarp Mykale dağına ulaşmaları için Pamphylialıların körfezine götür. Zengin ve hayrete değer Magnesialılar, orada Mandrolytos'un yurdunda surlarla çevrili şehirlerde oturacaklar."

 
Copyright © 2017 | Bafa Gölü | Powered by minibilisim.com.tr