Bafa Gölü PDF Yazdır E-posta

Aydın ve Muğla İl sınırları içinde yer alan Bafa Gölü, Ege Bölgesi’nin en büyük doğal gölü. Büyük Menderes deltasının güneydoğusunda yer alan gölü, sarp kayalıklar, orman ve makiliklerle kaplı tepeler ve Beşparmak Dağları çevreliyor. Bafa Gölü’nde sazan, yayın, sarıbalık, kızılkanat ve kefal gibi balık türleri bulunuyor.

Ayrıca sığ bir göl olması ve zengin florası sayesinde Bafa Gölü su kuşları için de önemli bir barınma ve beslenme alanı. Göl, bataklık kırlangıcı ve mahmuzlu kızkuşunun üreme alanı, küçük batağan, bahri, kara boyunlu batağan, karabatak, küçük karabatak, boz ördek, elmabaş patka ve sakarmekenin ise kışlama alanı. Büyük Menderes Deltası’ndan gelen tepeli pelikanlar ve flamingolar da yıl boyunca gölde görülebiliyor. Toplamda 261 kuş türü, bunun yanı sıra 325 bitki, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne evsahipliği yapan Bafa Gölü, 1989’da Doğal Sit Alanı ve 1994’te Tabiat Parkı ilan edildi.

Tehditler

Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri’nin düzenli taşkınlarının yanı sıra yeraltı ve mevsimlik derelerin oluşturduğu yüzey sularıyla da besleniyor. Ancak besleme kaynaklarındaki sorunlar nedeniyle su seviyesi düşüyor ve göl kirleniyor.

Söke Ovası’nda tarımsal sulama yapmak ve Büyük Menderes’in taşkınlarını önlemek için 1985’te yapılan set, Bafa Gölü'nün Büyük Menderes ile ilişkisini kesti. Sonrasında yapılan Serçin Prizi ile nehir ve göl bağlantısı yapay olarak yeniden oluşturuldu, ancak yine de göle yeterli oranda su verilemiyor. Buna bir de tarımsal sulama amacıyla Büyük Menderes Nehrin’den aşırı su çekilmesi ile yeterli su verilemeyince, Bafa Gölü’nde su seviyesi son 20 yılda yaklaşık 2 metre düştü. Böylece nomalde de hafif tuzlu olan gölde tuzluluk iyice arttı. Diğer taraftan, göl çevresindeki tarımsal alanlarda aşırı gübre ve zirai ilaç kullanımı gölü kirletiyor.

Göl ve göldeki yaşam için en büyük tehditlerden bir diğeri Uşak, Denizli ve Aydın illerinin evsel ve endüstriyel atıklarının gölü besleyen Büyük Menderes Nehri’ne bırakılmasıdır. Göl çevresinde yer alan tarımsal alanlarda kullanılan gübre ve zirai ilaçlar gölün kimyasal kirliliğini arttırmaktadır. Bir litre atık suyun sekiz litre tatlı suyu geri döndürülemez şekilde kirlettiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, göldeki biyolojik çeşitliliği değil, aynı zamanda tarım, balıkçılık ve turizm gibi bölgenin gelir getirici faaliyetlerini de olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.

WWF - Türkiye ne yapıyor?

WWF-Türkiye olarak 2007’den bu yana merkezi ve yerel kamu kuruluşları, çiftçiler, balıkçılar, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler ile birlikte Bafa Gölü’nün korunması için çalışıyoruz.

Kasım 2008’de Coca Cola Türkiye işbirliğiyle başlattığımız “Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi” ile; Söke Ovası’nda damla sulama uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Damla sulama, su kaynaklarını verimli kullanarak, Bafa Gölü ve çevresini korumayı mümkün kılıyor.
Proje kapsamında bir dizi etkinlik düzenlemesi hedefleniyor:

Tarımsal yapı analizi: WWF-Türkiye, Söke Ovası’nda tarımın resmini çeken, sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyan bir rapor hazırlıyor.

Damla sulama için pilot bölgeler: Çiftçilere modern sulama sistemleri için örnek olması amacıyla örnek tarlalarda damla sulama uygulamasına geçilecek.

Çiftçi eğitimleri: Söke Ovası ve çevresindeki köylerde 20 çiftçi eğitimi gerçekleştirilecek, bu eğitimlerde çiftçilere suyun etkin kullanımı ve modern sulama sistemleri anlatılacak.

Teknik geziler: Çiftçilerle birlikte WWF-Türkiye’nin diğer alan çalışmalarına teknik geziler düzenlenecek. Böylelikle çiftçilere modern sulamadaki başarı hikayeleri tanıtılacak, deneyimler paylaşılacak.

Sürdürülebilir tarım rehberi: Tarımsal yapı analizi raporundan hareketle çiftçilere ve karar vericilere yönelik bir rehber hazırlanacak. Rehber sürdürülebilir tarım, fon kaynakları, akılcı su yönetimi ve yasal çerçeve hakkında, daha etkin ve sürdürülebilir üretim sistemleri ve suyun akılcıl kullanımına dair bilgiler içerecek.

Hasat şenliği: Suyun doğru kullanımını, ürün verimini, nehrin ovaya ve insanlara ulaşmasını, çiftçiler ve ilgili kurumlarla kutlayacağımız bir hasat şenliği düzenlenecek.

Kaynak: www.wwf.org.tr, WWF-Türkiye - Ayça Aksoy

Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

 
Copyright © 2017 | Bafa Gölü | Powered by minibilisim.com.tr