HERAKLİA

Günümüzde bir zeytinlik halini almış olan Latmos tiyatrosunda henüz bilimsel kazı yapılmamıştır. Ayrıca oturma sıralarının mermerleri başka yerlere taşındığı için çok az sıra kaplaması kalmıştır. Erken dönem özellikleri taşıyan Latmos tiyatrosunun izleyici koyağı sınırları belirgindir. İzleyici koyağı otuz derece eğimle kayalığa oyulmuştur. Toplam on beş sıralı bir tiyatro olabilir. İki baştaki sıra sonu destek duvarları kısmen ayaktadır. Arkadaki tarla duvarında rastlanan örnek bir oturma sırası taşı günümüze ulaşmıştır. Orkestra yarıçapı 29 ayaktır. İzleyici koyağı olasılıkla dört ışınsal yolludur. Yerli kayaya oyulmuş orta bölümdeki ışınsal yolun tam karşısına gelen kayadan duvarın mihraba benzeyen oyuğu erken dönem Diyonisos tapıncını çağrıştırmaktadır. Mermer oturma sıralarının altına kaba taşlar dizilip, bazı yerlerde yerli kaya yontulup sıra altlıkları oluşturulmuştur.

Latmos Tiyatrosunun yerindeki ölçümünden sığarının yaklaşık 1.400 kişilik olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynak: www.mimarlikmuzesi.org